Isännöitsijän tehtävänä on huolehtia yhtiön ja sen omistaman kiinteistön juoksevasta hallinnosta. Tehtävät vaihtelevat jonkin verran hoidettavan kiinteistön mukaan.

Hallinnollisessa- ja teknisessä isännöinnissä on esimerkkiluettelo tyypillisistä tehtävistä. Isännöitsijätoimiston arkea on lisäksi monenlaisiin muihinkin asumiseen ja kiinteistön käyttöön liittyvien ongelmaratkaisujen etsintä. Asiakkaanamme voit aina kysyä meiltä, jos olet epävarma miten jokin asia tulisi hoitaa, tai kenelle se kuuluu.

Isännöitsijä hankkii yleensä toimeksiantajalleen erityistä perehtyneisyyttä vaativien asioiden hoitoon erillisellä toimeksiannolla toimivan asiantuntijan, kuten lakimiehen, teknisen suunnittelijan tai rakennuttajakonsultin. Nämä tehtävät eivät tyyppillisesti ole isännöitsijätehtäviä, vaan erityistehtäviä, joissa isännöitsijä edustaa asiakastaan käytävissä neuvotteluissa.

Hallinnollinen isännöinti sisältää mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

* yhtiökokoukset ja hallituksen kokoukset

* valvontatehtävät yhtiöjärjestyksen, järjestyssääntöjen, viranomaismääräysten ja lainsäädännön noudattamisessa

* kaupparekisteri-ilmoitukset

* veroilmoitukset

* kiinteistövakuutusilmoitukset

* tiedotus osakkaille ja asukkaille

* työsuhdeilmoitukset

* vuokrasopimuksista huolehtiminen

* vakuutusturvasta huolehtiminen

* pantti- ja haltijavelkakirjoista huolehtiminen

* osakeluettelon ylläpito

* isännöitsijäntodistukset

* hallinnollisen arkiston hoito

* talousarvion laadinta ja seuranta

* rahalaitoslainojen hoito

* taloyhtiöiden maksuliikenteen hoito

* lainaosuuksien laskeminen ja suorittaminen lainanantajille

* kirjanpito- ja tilinpäätökset

* vastike-, vuokra-, sauna-, sähkö-, vesi- ja pesutupalaskutus

* palkkojen laskenta ja suoritus

* asukasluettelon ylläpito

* talonkirjaotteet

Tekninen isännöinti sisältää mm. seuraavanlaisia tehtäviä:

* kulutustilastointi ja energiaseuranta

* piirustus-, yms.teknisen arkiston hoito

* viranomaisten katselmuksiin osallistuminen

* korjaustarpeiden määrittäminen

* korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt

* lupahakemusten toimittaminen

* tarjouspyyntöjen toimittaminen

* sopimusten laadinta ja valvonta

* asuntotarkastukset

* loppuraporttien laadinta

* avaintilaukset

* remonttitilaukset

* tekninen neuvonta

* kiinteistön turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen

* teknisten laitteiden ja rakenteiden huollon järjestely

* yhteisten alueiden ja sisätilojen puhtaanapidon järjestely

* jätehuollon järjestely

* kiinteistönhoidon valvonta